Voetreflexmassage is een natuurlijke vorm van genezen. Met de opleiding heb je letterlijk een behandelingsvorm in handen die je zowel preventief als curatief kunt inzetten.

Inleiding

Voetreflexmassage is een reflex behandelmethode die de gesteldheid van de inwendige organen en weefsels beïnvloedt en zo het algemene welzijn bevordert. Het principe van deze methode is dat elk orgaan of weefsel projectievelden (reflexgebieden) heeft op bepaalde delen van het lichaam. Deze velden kunnen we bewerken met verschillende technieken om zodoende blokkades in desbetreffende organen op te heffen. Als zich in het lichaam een stoornis voordoet, kan dit voor blokkades zorgen. Deze blokkades worden door Voetreflexmassage opgespoord en behandeld. Voetreflexmassage is zeer doeltreffend bij buik en maagklachten, stress, verstoringen in de hormoonhuishouding etc.

Inhoud van de opleiding Voetreflexmassage

De opleiding Voetreflexmassage is systematisch van opzet.

In het eerste blok leert u de specifieke punten op de juiste manier te behandelen en traceren op de voeten zodat u op een veilige en verantwoorde manier de massage kunt toepassen.
In het tweede blok gaan we in op de fysiologie van het lichaam en de reflexgebieden op het gezicht. Er blijft veel praktische oefening om de ervaring te verhogen en de massage te perfectioneren.
In het derde en laatste blok besteden we aandacht aan de handreflexen, fysiologie, contra indicaties, de eigen praktijk, klachtgericht masseren en psychische stoornissen.

De lesonderwerpen bestaan uit de volgende onderdelen

  • Theorie en praktijk massage
  • Anatomie / Fysiologie
  • Handreflexen
  • Contra indicaties
  • Kruisreflexen
  • Tenen lezen
  • Psychische stoornissen
  • Gezichtsrelexen

Toelatingseisen

Qua vooropleiding worden geen instroomeisen gesteld. Wel is het verstandig om de informatie ochtend/avond die SOW geeft over de diverse massageopleidingen waaronder de voetreflexmassage te bezoeken. Deze zal plaats vinden op 9 juni van 11.00-14.00 vrije inloop. Het maximum aantal deelnemers is 12 per groep.

Cursusavond

De opleiding start 9 oktober (week 41) 2018 en wordt om de twee weken gegeven van 18.45-22.15.        opleiding bestaat uit 14 dinsdagavonden van 4 les uren.
De andere data zijn:
9-23 oktober,
6-20 november
4-18 december
8-22 januari
5-19 februari
5-19 maart
2-16 april
Tussen week 12 en 15 wordt het theorie examen afgenomen.

Afronding van de opleiding

Je kunt de opleiding afronden met een examen bij ACE, Algemeen Centrum voor Examinering of een certificaat. Het examen Voetreflexmassage bestaat uit een theoretische en een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte wordt afgenomen op de opleiding, het praktijk gedeelte in Leiden of Duiven. Als je slaagt behaal je het diploma voetreflexmassage ACE.
Voor informatie over het examen: zie de website van ACE. De examens van ACE zijn gecertificeerd door en vinden plaats onder keurmerk van Calibris Advies.

Certificaat

Wil je geen officieel examen doen, dan kun je de opleiding afsluiten met een certificaat. Je kunt een certificaat aanvragen en ontvangen als je minstens 80% van de lessen hebt gevolgd en de docent je voldoende bekwaam acht om het geleerde in de praktijk toe te passen. Dit certificaat kan aangevraagd worden via het contactformulier van SOW opleidingen o.v.v. “certificaat en de door u gevolgde opleiding. De kosten van het certificaat bedragen 25 euro.

Kosten en inschrijving

Deze opleiding kost 795 euro. Dit bedrag is inclusief cursusboek en massage-olie. Betaling in termijnen is mogelijk.
75 euro bij inschrijving:
1e termijn 240 euro
2e termijn 240 euro
3e termijn 240 euro
Kiest u voor betaling in 1 keer dan ontvangt u een korting van 25 euro.
U ontvangt een factuur met daarop de door u gewenste manier van betalen. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier.
Wanneer men zich heeft ingeschreven voor de opleiding dan wordt dit binnen 24 uur per mail bevestigd. Daarna wordt dit ook schriftelijk gedaan. Hierin staat duidelijk aangegeven wat de vervolgstappen zijn. Ontvangt men binnen 24 uur geen mail ter bevestiging van uw inschrijving dan dient men tel. contact op te nemen. 0313-843943 of 0613403564 / 0620220467

Erkenning

Omdat ons instituut een erkende onderwijsinstelling is volgen de Europese richtlijnen bent u geen BTW verschuldigd over het cursusgeld. Het instituut is ingeschreven in het register van het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) Verder is SOW erkend door ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) en aangesloten bij het SMO (samenwerkende Massage Opleidingen)

Resultaten opleiding 2017/2018:  100% geslaagd

Duur van de opleiding: 14 avonden van 4 lesuren
lestijden van 18.45-22.15
aanvang 9 oktober 2018 / 3 plaatsen vrij / deze cursus gaat van start.
cursus locatie: ’t Holland 5 Duiven
aantal deelnemers max. 12
kosten 795 euro

Direct inschrijven ››