Als Sportzorgmasseur kan je worden opgenomen in het SCAS register en met je praktijk geplaatst worden op www.sportzorg.nl. Een uniek perspectief voor jou als sportmasseur om in de sportzorgketen te kunnen werken in samenwerking met andere sportzorgprofessionals, zoals sportartsen en sportfysiotherapeuten.

Inleiding

Na de basis opleiding sportmassage konden gediplomeerde sportmasseurs in het verleden de cursus Blessurepreventie volgen. Het werkveld (sportartsen, sportfysiotherapeuten) heeft echter geconstateerd dat de kennis van sportmasseurs met blessurepreventie ontoereikend is om in de sportketen volwaardig te kunnen functioneren. MSP Opleidingen heeft daarom het initiatief genomen om een volledig nieuwe opleiding Sportzorgmasseur te ontwikkelen. Deze opleiding is door het SCAS(=Stichting Certificering Actoren in de Sport) geaccrediteerd. http://www.scascertificering.com .De eerste opleiding Sportzorgmasseur is in januari 2016 gestart en in juni afgerond ( bij MSP). De opleiding Sportzorgmasseur is op niveau 4 en sluit aan bij het competentieprofiel Sportzorgmasseur ontwikkeld door het Nederland Genootschap voor Sportmassage. De Sportzorgmasseur is verdergaand geschoold en vergelijking met de sportmasseur en is daardoor bij uitstek in staat om te werken in de sportzorgketen.

Inhoud

De opleiding is te volgen als  dagopleiding op diverse plaatsen in Nederland ( Leiden, Amersfoort, Roosendaal, Rotterdam en Haarlem). De dagopleiding bestaat uit 8 lesdagen en een examendag. De opleiding heeft een studiebelasting van ca. 200 uur. Elke lesdag heeft een eigen thema en bevat een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Ter voorbereiding op de lesdag krijg je huiswerkopdrachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lezen van een speciaal artikel en het beantwoorden van vragen, het behandelen van een cliënt met een bepaalde aandoening, het opstellen van een behandelschema voor een cliënt aan de hand van een specifieke casus, het bestuderen van video’s, het bestuderen van een specifieke casus en het raadplegen van geselecteerde relevante links op internet. De opleiding rond je af met 3 onderdelen: een projectopdracht, een theorietoets en een praktijktoets. Je krijgt persoonlijke  begeleiding bij het maken van de projectopdrachten en we bereiden je zeer zorgvuldig voor op het theorie-en praktijkexamen, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Belangrijke onderwerpen die in de opleiding naar voren komen zijn o.a.:

 • Pathofysiologie van het bewegingsapparaat en genezingsprocessen
 • Blessures, blessurepreventie en blessurebehandelmogelijkheden
 • Screening en rode vlaggen herkennen
 • Gebruik meetinstrumenten en gevalideerde vragenlijsten
 • Uitbreiding functieonderzoek met diverse specifieke onderzoekstechnieken
 • Klinisch redeneren
 • Nieuwe tapetechnieken: conventionele tape, kinesiotape en dynamic tape
 • Kracht- en stabiliteitstraining
 • Diverse specifieke rekkingstechnieken: Janda, Hold-relax, Hold-contract
 • Mobiliseren
 • Opzetten, samenwerken en onderhouden van de sportzorgketen
 • Uitbreiding digitaal cliëntendossier

Studiemateriaal

Je krijgt een fraaie losbladige studiemap met handouts van alle lessen en informatie over het examen. Daarnaast krijg je toegang tot de speciale leeromgeving op de  website            http://www.sportzorgmasseurnet.nl met speciale artikelen, thuiswerkopdrachten, studietaken en aanvullende informatie, zoals video’s van de praktische vaardigheden. Tijdens de praktijklessen is oefenmateriaal zoals sporttape, kinesiotapen en dynamic tape aanwezig. dit is bij de cursuskosten inbegrepen.

Het SCAS

Voor jou als sportmasseur is het van groot belang te weten of de opleiding sportzorgmasseur die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is. Het SCAS accrediteerd namelijk de opleiding Sportzorgmasseur. Op dit moment is MSP Opleidingen de enige opleiding in Nederland met een SCAS accreditatie.
Met het diploma Sportzorgmasseur van MSP opleidingen meld je je bij het SCAS voor inschrijving in het SCAS register.

Het SCAS stelt hiervoor nadere eisen ( persoonscertificatie), zoals bijvoorbeeld het voldoen aan nascholingscriteria en het aangesloten zijn bij een klachtenregeling. Voordeel is ook dat je op de site van http://www.sportzorg.nl kunt komen. Dé site voor sportzorgprofessionals in Nederland.

Nieuws: Zilveren Kruis en FBTO vergoeden onder voorwaarden behandelingen door het SCAS
gecertificeerde Sportzorgmasseurs.

Voordelen opleiding Sportzorgmasseur.

► Sterk vernieuwde opleiding blessurepreventie en module ketenzorg in een!
► Bespaar € 395,– door het niet hoeven volgen van een aparte module ketenzorg;
► Enige SCAS geacrediteerde opleiding Sportzorgmasseur in Nederland;
► Met het diploma Sportzorgmasseur van MSP Opleidingen kan je je inschrijven in het SCAS
registreren en zo een serieuze plaats innemen in de sportzorg in Nederland
► De opleiding Sportzorgmasseur sluit aan op het competentieprofiel Sportzorgmasseur van
het Nederland Genootschap voor Sportmassage (NGS)
► Toegang tot leeromgeving via internet met o.a. meer dan 100 video’s van de vaardigheden
van de sportmasseur.
► Inclusief starterspakket t.w.v. € 125,– (goniometer, meetlint, kinesiotape, dynamic tape, therabands)
► Inclusief speciaal ontwikkeld cursusboek
► Individuele begeleiding bij projectopdracht

Duur

8 les dagen

Aanvang
6 oktober 2019 / Leiden
11 januari 2020 Amersfoort

Kosten
€ 1095,–

Inschrijven bij: www.mspopleidingen.nl

(niet bij SOW)

 

Direct inschrijven ››