Altijd al sportmasseur willen worden. Een eigen praktijk, werkzaam bij een vereniging, sauna, wellnesscentra of sportcentrum. Wacht dan niet langer en schrijf in bij SOW. De eerstvolgende waar je aan kunt deelnemen begint maandag 21 september 2020 in Duiven. Deze gaat van start (bij voldoende deelname)
SOW beschikt m.i.v. 1 juli over een ruimer leslokaal (90m2). Wanneer de regels van het afstand houden dan nog gelden dan is dit geen probleem. Ook is er een protocol gemaakt aangaande hygiëne. Wij hervatten de lessen weer van de cursistengroep van afgelopen cursus jaar  2019/2020 die we in maart moesten stoppen op 15 juni.

Sportmassage cursus.  Erkende vakopleiding. Opleiding sportmassage in Duiven. SOW Opleidingen is een ACE en NGS gecertificeerde opleiding, en ingeschreven in het register van het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs). Ons lesprogramma is afgestemd op de leerdoelen en kwaliteitseisen van ACE en NGS en zij staat onder het keurmerk van Calibris Advies. Wij leiden dan ook op voor dit gecertificeerde examen , georganiseerd door ACE.

ACE is een van de weinige examinerende instanties binnen de massagebranche die haar examens extern laat legitimeren en onder een extern keurmerk examens afneemt. Uw garantie voor kwalitatief hoogstaande examens. De opleiding duurt een schooljaar en  start in augustus/september. In april/mei zijn de schriftelijke examens en in juni de praktijk examens. Het betreft in alle gevallen landelijke examens die op zaterdagen worden afgenomen.

Het examen Sportmassage van ACE Algemeen Centrum van Examinering is gelijkwaardig aan het examen  Sportmassage van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Met het diploma Sportmassage van ACE kunt u zich aanmelden als lid bij het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) omdat SOW ook NGS erkend is. U kunt ook deelnemen aan het moderne platform voor masserend Nederland: Masseurs Netwerk Nederland www.masseursnetwerk.nl

ONZE OPLEIDING WORDT OFFICIEEL ERKEND ALS KORT BEROEPSOPLEIDING

De voornaamste taak van de sportmasseur is het voorkomen van blessures. Dat er met de natte spons wonderen werden verricht behoort ruim tot het verleden. Voor een verantwoorde uitoefening van je vak moet je veel weten van het menselijk lichaam. Uiteraard moet je ook op de hoogte zijn van alle behandelingstechnieken en producten die worden toegepast bij blessurepreventie.

Hoewel de naam “Sportmassage” suggereert dat de beoefenaars alleen in de sport actief zijn, is dit niet het geval. Het werkterrein is zeer divers. We kunnen onderscheid maken tussen de masseurs die binnen of buiten de sport actief zijn.

Werkzaam als sportmasseur

In de sportwereld kan je als masseur werkzaam zijn bij een sportvereniging. Je komt de sportmasseur op alle niveaus tegen: binnen de topsport, amateursport en op recreatief niveau. De activiteiten van de sportmasseur bestaan uit het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen, massage en preventieve handelingen om blessures te voorkomen. Dit laatste door het aanleggen van functionele bandages of individuele begeleiding tijdens de training.

Buiten de sportwereld kan de masseur terecht in sportcentra, kuuroorden, wellness resorts, hotels, cruiseschepen en vakantieparken, fysiotherapie praktijk. Maar natuurlijk kun je ook een eigen praktijk beginnen waardoor je (geheel of gedeeltelijk) economisch zelfstandig kunt worden.

De éénjarige sportmassageopleiding van SOW gaat in op alle aspecten van de theorie en de praktijk. Je krijgt de volgende vakken: anatomie, fysiologie, massage en verzorging. Met het diploma heb je een erkend bewijs van je vakmanschap.

De docenten van SOW Opleidingen hebben veel ervaring en affiniteit met sport en zijn theoretisch goed onderlegd. Het team bestaat uit (sport) fysiotherapeuten en sportmasseurs. Door hun beroepsmatige achtergrond zijn zij in staat de theorie op een begrijpelijke manier uit te leggen en de praktijk oefeningen deskundig te begeleiden. Alleen door zelf veel te oefenen krijg je het in de vingers. De opleiding van SOW biedt een perfecte balans tussen theoretische kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Sportmassage technieken en de professionele materialen vormen een basis voor een effectieve massage en een succesvolle sportmedische behandeling.

In principe kan iedereen (vanaf 18 jaar) de opleiding sportmassage volgen. De opleiding staat gekwalificeerd als een MBO-4 opleiding. Deze is dusdanig intensief dat een goede motivatie en de bereidheid om er veel tijd in te steken aanwezig moet zijn. Je moet naast je cursusavond (1x per week) rekening houden met 7-10 uur studeren en oefenen per week. Het oefenen met je medecursisten is hier een belangrijke stimulans om te studeren. Bij voldoende belangstelling bestaat er de mogelijkheid om onder begeleiding van een docent extra massage lessen (tegen vergoeding) te volgen in een leslokaal van SOW.
Het examen Het sportmassage examen bestaat uit twee onderdelen, theorie. (wordt online afgenomen). Datum wordt in overleg met de cursisten vastgesteld en praktijk (in juni/juli en november). Het theorie examen (schriftelijk) bestaat uit anatomie, fysiologie en massage/verzorging. Het aantal vragen (MC) bedraagt totaal 150. Hier krijgt men 3 uur voor. Dan volgt het praktijkexamen, dat in de maand juni/juli wordt afgenomen. Het praktijk examen bestaat uit de volgende onderdelen: EHBSO, functieonderzoek, tapen/bandageren en masseren, totale duur 80 minuten. Voor het examen sportmassage worden geen vrijstellingen verleend.

U HOEFT NIET VOOR HET THEORIE EXAMEN GESLAAGD TE ZIJN OM OOK HET PRAKTIJK EXAMEN TE MOGEN AFLEGGEN.

Nadat u voor beide examens bent geslaagd ontvangt u het officiële diploma van ACE.

GESLAAGDEN CURSUSJAAR 2019-2020  theorie: voorjaar 100 %
gemiddeld cijfer over alle vakken 8.7.
Voor het praktijk examen zijn alle cursisten geslaagd.
Geweldige prestatie van onze cursisten en docenten.

UNIEK IN DE SPORTMASSAGE OPLEIDING

De theorie wordt onderwezen met behulp van, door SOW in eigen beheer ontwikkeld lesmateriaal. De anatomie en fysiologie worden aangeboden in casus vorm. Voor de anatomie 7 casussen en de fysiologie 9. Men krijgt opdracht om de casus te bestuderen en de vragen te maken. Deze worden dan in de les behandeld en toegelicht. Ook voor de praktijk krijgt men opdracht om de volgende les voor te bereiden.

Een opleiding volgen bij SOW doe je onder begeleiding van een docent(e) die tijd en aandacht voor je heeft. Het aantal deelnemers per cursusgroep is beperkt (12). Daardoor heeft de docent(e) alle mogelijkheden voor een optimale individuele begeleiding, en is hij/zij in staat achterstand of problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is hij/zij natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor vragen over de theorie en de praktijk.

Kosten opleiding

De kosten van de opleiding zijn: 1445,- DIT IS INCL. LEERMIDDELEN:

Examengeld (170 euro) en eventueel het reanimatie/AED diploma ( 30 euro) vallen buiten de kosten van de opleiding. Om het diploma in ontvangst te kunnen nemen dient men de reanimatie/AED gevolgd te hebben. Heeft men geen reanimatie/AED gevolgd dan kan dit via de opleiding door docenten van de NRR voor de Nederlandse Hartstichting. (1 dagdeel)

Wanneer

De opleiding sportmassage start  21 september en wordt op de maandagavond gegeven in Duiven. Totaal 34 avonden. Wij volgen de vakanties die in deze regio (zuid) van kracht zijn. De lestijden zijn van 18.45-22.15 uur. Wanneer men aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan ontvangt men ongeveer 1 week voor aanvang van de cursus een uitnodiging voor de eerste les.

Uitvoering examens

Het theorie examen wordt online afgenomen in april/mei. De praktijk examens vinden plaats in de maand juni/juli en november. Examen locatie: Nieuwe Gein of in Duiven. Dit is afhankelijk van het aantal examen kandidaten.

HET ENIGE DOOR CALIBRIS ADVIES GECERTIFICEERDE DIPLOMA SPORTMASSAGE

De examens worden afgenomen door ACE examens (zie www.ace-examens.nl). ACE is een examinerende instantie die examens afneemt gecertificeerd door en onder het keurmerk van Calibris Advies en aangesloten bij het NVE. Nederlandse Vereniging voor Examens en ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
ACE is een van de weinige examinerende instanties binnen de massagebranche die haar examens extern laat legitimeren en onder een extern keurmerk examens afneemt. Uw garantie voor kwalitatief hoogstaande examens.

Calibris Advies controleert, als onafhankelijke instantie, de examenprocessen en de examenproducten aan de hand van een uitgebreide set beoordelingscriteria. Alle informatie over data, examens, leerdoelen, exameneisen et cetera kunnen gedownload worden op de site van ACE www.ace-examens.nl

Door haar examens vrijwillig te onderwerpen aan een externe kwaliteitscontrole, toont ACE aan haar klanten, dat zij te maken hebben met een integere en kwalitatief hoogstaande exameninstantie.

Met dit officiële diploma heb je een bewijs voor je vakmanschap. Inschrijving en deelname aan de opleiding sportmassage impliceert niet dat je verplicht bent het examen te doen. Indien je dit wenst kunt je aan het eind van de opleiding een certificaat van deelname krijgen. Je dient dan tenminste 80% van de lessen gevolgd te hebben. De kosten van dit certificaat bedragen 25 euro. Er worden voor de opleiding sportmassage geen vrijstellingen verleent.
Wanneer men zakt voor het praktijkexamen dan bied de opleiding, bij voldoende deelname, extra lessen aan ter voorbereiding op het herexamen.

Betalings- en leveringsvoorwaarden

Deze kunt u o.a. vinden onderaan het inschrijfformulier voor de cursus sportmassage en bij Contact.

Het cursusgeld kan als volgt worden betaald

  • In een termijn, 1445 euro bij inschrijving
  • In 2 termijnen, 250 euro bij inschrijving en 1195 euro 1 maand voor aanvang van de cursus
  • In 3 termijnen, 250 euro bij inschrijving, 970 euro 1 maand voor aanvang van de cursus en 225 euro voor 1 november 2020 (of later)

SOW Opleidingen hanteert een klachtenprocedure. De uitleg hierover vind u bij de voorwaarden. Het formulier is hier te downloaden: SOW_klachtenprocedure.pdf

Inschrijving

Wanneer men zich heeft ingeschreven voor de opleiding dan wordt dit binnen 24 uur per mail bevestigd. Daarna wordt dit ook schriftelijk gedaan. Hierin staat duidelijk aangegeven wat de vervolgstappen zijn. Ontvangt men binnen 24 uur geen mail ter bevestiging dan dient men telefonisch contact op te nemen (0313 84 39 47) of 06 13 40 35 64 / 06 13 40 35 64

Alle administratieve handelingen, vinden plaats in Lathum. Wij zijn de gehele week te bereiken onder nummer(s). 0313 84 39 47 / bgg 06 13 40 35 64 / 06 20 22 04 67 (administratie)

Erkenning

SOW Opleidingen is een erkend opleidingsinstituut door ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) en het NGS. SOW Opleidingen staat geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs)

Frans Mosterman
SOW Opleidingen
cursus locatie ‘t Holland 5 Duiven
0313-843947 / 06-13403564
info@sowopleidingen.nl / SOW Opleidingen! Daarmee kun je aan de slag

Duur

9 maanden, totaal 34 avonden van 4 lesuur. Lestijden:  18.45-22.15 uur.

Aanvang

21 september 2020 

Kosten

1445,- euro